Bilgisayarın İcadı Ve Tarihi Gelişim Süreci

45

Bilgisayar, biz günümüzün insanı hayatı için vazgeçilemez ürünlerden biridir. Bundan dolayı pek çok insan bilgisayar tarihi hakkında bilgi edinmek istemektedir. Bu sebeptendir ki ilk bilgisayarın icadı ve bilgisayarın icadından sonra bilgisayarların tarihi gelişimi hakkında bir yazı hazırlamak istedim.

ilk olarak bilgisayarı kim icat etti sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.

Halk arasında genel olarak ilk bilgisayar abaküs kabul edilir. Yine halk içinde ilk bilgisayarı abaküs değilde hesap makinesi kabul edenlerde vardır. Nitekim Blaise Pascal’ın muhasebeci olan babasına yardım amaçlı icat ettiği makine ilk hesap makinesi örneği olarak gösterilebilir.

Bilim dünyasında ise bu her iki aletinde ilk bilgisayar dan uzak olduğu düşünülmekte ve ancak ilk bilgisayarın atası olarak kabul edilmektedir.

İlk bilgisayarın temelini ise fark makinesi oluşturmaktadır. Babbage adlı bilim adamı İngiliz devletinin parasal desteği ile yapmıştır. Bu makine mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı planlıyordu. Bu makine buhar gücü kullanarak otomatik olarak çalıştırılacak ve diğer hesap yapan makinelerden daha fazla fonksiyona sahip olacaktı. Bu özellikleri ile fark makinesi birebir günümüz bilgisayar fonksiyonlarına benzemektedir. Güçlü bir hesap makinesi olduğu gibi basit bir bilgisayar gibidir.

Modern bilgisayar mimarisinin başlangıcı ise kuşkusuz matematikçi  George Boole’nin bulup kendi adını verdiği boole cebir sistemi ile başlamaktadır. Bu sistem 0 ve 1 den oluşan oluşmaktaydı ve günümüz bilgisayar endüstrisinin ana yapısını oluşturmaktadır.

Bilgisayar endüstrisinin oluşmasını sağlayan olay ise 1890’da Amerika nüfus sayımında kullanılan Mark-1 adlı cihazdır. Bu cihaz kartları delerek bilgileri işleyebiliyor. Delikli kartları tekrar okuyabiliyor ve tekrar kullanabiliyordu. Bu cihaz sayesinde seçim sonuçları değişik parametreye göre düzenlenip incelenebildiği gibi sayımı sonuçlandırma işlemini dörtte bir oranında düşürmüştü.

Mark 1 yarı otomatiktir yani insan kontrolüne ihtiyaç duyan devasa mekanik makineydi. Ayrıca Mark-1 elektronik bir cihaz olmamasına rağmen insan müdahalesi olmadan bilgileri işleyen ilk makine oldu. Mark-1 saniyede 5 işlem yapabiliyordu. 18 m uzunluğunda ve 2,5 m yüksekliğinde idi.

Mark 1 cihazın sahibi Amerikalı istatistikçi Herman Hollerith bu süreçten sonra Tabulating Machine Company adı şirketi kurarak üretimine devam etmiş ve daha sonra başka bir şirketle birleşerek IBM adını almıştır. Dolayısıyla ilk bilgisayar ne zaman kim tarafından icat edildisorusuna 1890 yılında  Herman Hollerith tarafından icat edilmiştir diyebiliriz.