Yeşil Altın

41

Sarı altın, kara altın ve beyaz altın gibi, temelde ekonomik değerlerin yüceltilmesi bağlamındaki altın tanımından, Gaziantep’in fıstığı için de yararlanılıyor. Gazianteplilerin “yeşil altın” olarak betimlediği bitki her yönden altın değerinde, ama Gazianteplilerin dışında ne kadarını biliyoruz ?

Sevdiğimiz bütün güzel şeyler bizim için fıstık ya da fıstık gibidir. Antepfıstığı meyvesi ise bütün bunların temelini oluşturuyor. Önceleri Şam üzerinden pazarlandığı için, adına Türkiye’de bile şamfıstığı deniyordu. Antepfıstığının doğada bulunan küçük yabani türlerinde ise, bizim bildiğimiz anlamda “fıstık” meyvesi yok. Sonradan aşılamalar yoluyla kültüre alınması gerekiyor. Bunu da ilk kez Hititlerin gerçekleştirildiği sanılıyor. Daha açık bir deyişle fıstık ya da antepfıstığı, tam bir Anadolulu. Gaziantepliler bu konuda bir adım daha atıp “antepfıstığı” adını tescil ettirip markalaştırmışlar.
Bilim insanlarının yaptığı daha kesin bulgulara göre ise, antepfıstığı Kuzey ve Güney yarıkürelerde 30°-45° enlemleri arasındaki uygun mikro-klima ortamlarında yetişiyor ve bilinen iki gen merkezi var. Birincisi, Orta Asya Gen Merkezi. Burasını ise daha çok Hindistan’ın kuzeyi, Pakistan, Tacikistan ve Afganistan olarak sınırlamak gerekiyor. Antepfıstığının ikinci gen merkezi ise, Yakın Doğu Gen Merkezi olarak biliniyor. Anadolu, Kafkasya, İran ve Türkmenistan da bu merkezi belirleyen ülkeler…

Antepfıstığının genel biyolojik sınıflamasına gelince; önce “Anarcadiaceae” familyasına giren “Pistacia” cinsinin meyve ve süs bitkisi olarak değer kazanmış 11 türü olduğunu belirtmek yeterli. Bu türler arasında kümeler oluşturulurken de yaprak, çiçek, meyve ve gelişme özellikleri ayrıca dikkate alınıyor. Bu durumda Pistacia cinsinin botanikteki yeri şöyle ortaya çıkıyor: Takım; Sapindales. Familya; Anarcadiaceae. Cins; Pistacia. Tür; Pistacia vera.